Ren åländsk energi

Tack till alla privatpersoner, företag och kommuner som tecknat andelar i emissionen

Andelsemissionen för Ålands Vindenergi Andelslags (ÅVA) avslutades den 30.9.2020. I och med de nya teckningarna fick ÅVA möjlighet att teckna aktier i Vind AX och därigenom delta i vindkraftsprojektet Långnabba i Eckerö.

Styrelsen för ÅVA har nu godkänt och antagit andelarna.

För er som tecknat andelar men ännu inte kvitterat ut dem finns möjlighet att göra det. För att säkerställa att någon finns på kontoret ber vi er att kontakta oss på telefon +358 (0)18 526300 eller skicka e-post till info@alandsvindenergi.ax innan besöket. 

Du kan äga åländsk vindkraft

Just nu pågår Ålands största vindkraftsatsning någonsin, projekt Långnabba. Satsningen ska resultera i tio nya vindkraftverk på Eckerös sydspets. De ska tas i drift hösten 2021 och kommer att skala upp vindkraften från 18 till hela 65 procent av den åländska elförbrukningen!

Bakom projekt Långnabba står vi – Ålands Vindenergi Andelslag (ÅVA) – tillsammans med Leovind Ab och Ålands Elandelslag. Vi driver projektet i det nybildade bolaget Vind AX Ab. Information om projekt Långnabba hittar du därför på vind.ax.

En hållbar framtid

25 år av vindkraft

Vi har producerat ren åländsk energi för dig och kommande generationer i över 25 år.