Ren åländsk energi

Försäljning av vindkraftverk

Åland Vindenergi Andelslag (ÅVA)  är delägare i Vind AX Ab som just nu bygger vindkraftsparken i Långnabba i Eckerö. Det var möjligt att köpa en större mängd aktier i projektet tack vare andelsemissionen som pågick under fem månader år 2020. 

Andelslagets affärsidé är fortsättningsvis vindkraftsproduktion på Åland, att satsa på förnyelsebar energi och hållbar verksamhet. Bolaget ser kontinuerligt över kostnadseffektiviteten vad gäller drift, service och möjlighet till nybyggnation.

Som ett led i förnyelsen sålde ÅVA den 28.9.2021  de två vindkraftverken i Knutsboda, Lemland till ES Power Åland Ab. De två vindkraftverken Frans och Fortuna är uppsatta år 1997 och är samma typ av verk V44 600kW. Vindkraftverken har således producerat el under 24 år till det åländska nätet och ålänningar. Det kommer de två vindkraftverken fortsättningsvis att göra med den nya ägaren.

ÅVA har regelbundet skött underhåll och service av vindkraftverken, vilket är av stor vikt för att uppnå denna aktningsvärda ålder och producera el utan avbrott. Några större komponenter som växellådor har bolaget dock varit tvunget att byta ut under åren.

Leovind Ab och Ålands Vindkraft Ab sålde samtidigt sina verk Fredrika och Freja i Knutsboda till samma köpare.

Tack till alla privatpersoner, företag och kommuner som tecknat andelar i emissionen

Andelsemissionen för Ålands Vindenergi Andelslags (ÅVA) avslutades den 30.9.2020. I och med de nya teckningarna fick ÅVA möjlighet att teckna aktier i Vind AX och därigenom delta i vindkraftsprojektet Långnabba i Eckerö.

Styrelsen för ÅVA har nu godkänt och antagit andelarna.

För er som tecknat andelar men ännu inte kvitterat ut dem finns möjlighet att göra det. För att säkerställa att någon finns på kontoret ber vi er att kontakta oss på telefon +358 (0)18 526300 eller skicka e-post till info@alandsvindenergi.ax innan besöket. 

Du kan äga åländsk vindkraft

Just nu pågår Ålands största vindkraftsatsning någonsin, projekt Långnabba. Satsningen ska resultera i tio nya vindkraftverk på Eckerös sydspets. De ska tas i drift hösten 2021 och kommer att skala upp vindkraften från 18 till hela 65 procent av den åländska elförbrukningen!

Bakom projekt Långnabba står vi – Ålands Vindenergi Andelslag (ÅVA) – tillsammans med Leovind Ab och Ålands Elandelslag. Vi driver projektet i det nybildade bolaget Vind AX Ab. Information om projekt Långnabba hittar du därför på vind.ax.

En hållbar framtid

25 år av vindkraft

Vi har producerat ren åländsk energi för dig och kommande generationer i över 25 år.