Över 25 år av vindkraft

ÅVA var med och byggde upp den åländska vindkraften. Vi har varit drivande på vindkraftsområdet sedan 1994 och fram till 2011 driftade vi alla de åländska vindkraftverken. Det var också vi som planerade de sex vindkraftverk som står på Båtskär och som idags ägs av Leovind Ab.

Idag har vi fem egna vindkraftverk placerade på Kökar, Föglö, Vårdö samt i Lumparland. Utöver det äger vi 25 procent av aktierna i Leovind Ab. Vi har 1 300 andelsägare och ett andelskapital på 1,9 miljoner euro.

ÅVA äger 8,67% av aktierna i Vind AX Ab, Långnabba parken.

För information om projekt Långnabba och Vind AX Ab, besök vind.ax.

Vår verksamhet går ut på att inom landskapet Åland producera vind-el. Vi är delägare i Allwinds Ab, som utför service och underhåll på de åländska vindkraftverken. Det är också genom Allwinds Ab som vind-elen från våra kraftverk säljs.

Våra verk

Albert – Föglö

Tillverkare: Enercon
Byggt: 1999
Effekt (kW): 600
Rotordiameter (m): 44
Navhöjd (m): 65
Beräknad årsproduktion (MWh): 1600

Mika – Kökar

Tillverkare: Enercon
Byggt: 1997
Effekt (kW): 500
Rotordiameter (m): 40
Navhöjd (m): 40
Beräknad årsproduktion (MWh): 1300

Altai – Vårdö

Tillverkare: Enercon
Byggt: 1998
Effekt (kW): 500
Rotordiameter (m): 40
Navhöjd (m): 55
Beräknad årsproduktion (MWh): 1200

Astrea – Lumparland

Tillverkare: Enercon
Byggt: 2003
Effekt (kW): 600
Rotordiameter (m): 44
Navhöjd (m): 65
Beräknad årsproduktion (MWh): 1500

Amalthea – Lumparland

Tillverkare: Enercon
Byggt: 2003
Effekt (kW): 600
Rotordiameter (m): 44
Navhöjd (m): 65
Beräknad årsproduktion (MWh): 1500

Styrelsen

Ålands Vindenergi Andelslags styrelse består av:

Annette Larson (ordförande)

Robert Mansén (vice ordförande)

Airi Pettersson

Guy Dannström

Peter Karlsson

Camilla Stenström

Susann Fagerström