Vi satsar på åländsk vindkraft

Eftersom vi är ett andelslag ägs vi av våra medlemmar. Genom att äga andelar i ÅVA bidrar du till satsningar på åländsk vindkraft och omställningen av Åland till ett hållbart samhälle.

Som medlem i ÅVA får alla privatpersoner, föreningar och företag i Finland (inklusive Åland) vara. 

andelsstämma 14.6.2023 kl. 15.00

Årsberättelser

 

Årsstämman sker inom juni och där beslutas på förslag från styrelsen huruvida rabatt och ränta skall utbetalas eller inte.

 

RÄNTEUTBETALNING

Har du nya kontaktuppgifter?

Vänligen meddela oss dina nya uppgifter genom att skicka in ifyllt formulär per post till Ålands Vindenergi Andelslag, Vikingagränd 2, AX-22100 Mariehamn eller per e-post till info@alandsvindenergi.ax. Det går även bra att ringa in uppgifterna på telefon +358 18 526300 (mån-tor).