Vi satsar i åländsk vindkraft

Eftersom vi är ett andelslag ägs vi av våra medlemmar. Genom att äga andelar i ÅVA bidrar du till satsningar på åländsk vindkraft och omställningen av Åland till ett hållbart samhälle.

Som medlem i ÅVA får alla privatpersoner, föreningar och företag i Finland (inklusive Åland) vara. 

andelsstämma 28.5.2024 kl. 14.00

Årsberättelser

 

RÄNTEUTBETALNING

Årsstämman sker inom maj-juni och där beslutas på förslag från styrelsen huruvida ränta skall utbetalas eller inte.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Har du nya kontaktuppgifter?

Vänligen fyll i formuläret nedan och sänd det per post till Ålands Vindenergi Andelslag, Vikingagränd 2, AX-22100 Mariehamn eller per e-post till info@alandsvindenergi.ax. 

 

DU KAN ÄGA I ÅLÄNDSK VINDKRAFT

Är du intresserad av att bli andelsägare, sälja eller utöka ditt innehav?

Vänligen kontakta oss på telefon +358 18 526300 för mer information.